Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Nedir?


Kayıtlı Elektronik Posta güvenli e-posta hizmetidir.
Standart e-posta hizmetlerinden farklı olarak;

  • Gönderici ve alıcı kimlikleri bellidir,
  • Gönderim, teslim ve okunma zamanı değiştirilemez,
  • İçerik bütünlüğü korunur,
  • Uyuşmazlık durumunda hukuken geçerlidir.
TNB KEP Tanıtım Filmi

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) hizmeti ile şahsen ulaştırılması gereken evraklar, ıslak imzalı olarak teslim edilmesi gereken belgeler, gizlilik gerektiren bilgi ve dokümanlar güvenli ve hızlı bir şekilde karşı tarafa ulaştırılır. KEP ile ihtar, ihbar, başvuru, dilekçe, ihale, teklif, sözleşme, beyanname, fatura, ekstre, talimat gibi evraklar, anonim şirketlerin toplantı çağırıları, ticari yazışmalar gibi bir çok farklı içerikli iletiyi yasal delillerini oluşturarak güvenle paylaşabilirsiniz.

Dünyanın bir çok gelişmiş ülkesinde uzun yıllardır kullanılan KEP sisteminin, ülkemize özgü hukuksal alt yapısı 2012 yılı itibarı ile tamamlanmıştır. Türk Ticaret Kanunu ile iş yaşantımıza dahil olan Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) , E-Tebligat Yönetmeliği ile tüm anonim ve limited şirketlere zorunlu hale getirilmiştir.  Yasal ve güvenli bir hizmet olmasının yanı sıra kağıt tüketimini azaltan çevreci bir sistem olan KEP e-iş süreçlerinde kullanılabilir.

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) hizmeti; düzenleyici kurum olan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından bu amaçla yetkilendirilmiş KEP hizmet sağlayıcıları tarafından sunulmaktadır. TNB KEP, 13 Ocak 2012 tarihinde, TNB Kayıtlı Elektronik Posta Hizmet Sağlayıcılığı ve Ticaret A.Ş. adı ile Türkiye Noterler Birliği Vakfı tarafından, kayıtlı elektronik posta hizmetini en güvenli şekilde vermek üzere kurulmuştur. TNB KEP; iş ve hizmet sürekliliği konusunda Bilgi Teknolojileri Kurumunca verilen belirlenen standartlara uymak zorunluluğunun yanı sıra bünyesinde hizmet verdiği meslek grubunun değerlerini benimsemektedir. Türkiye Noterler Birliği Vakfı’nın teknoloji şirketi TNB KEP, noterlerin hukuki bilgi birikimini, regülasyon ve mevzuat konularındaki hakimiyeti ile arşivleme konusundaki deneyim ve yetkinliklerini müşterilerine taşıyarak artı katma değer yaratmaktadır. 

KEP Mevzuatı

 

© 2014 Türkiye Barolar Birliği KEP | kep.barobirlik.org.tr | Tasarım : TBB Bilgi İşlem